GALERIE

Náplň prodejní galerie se rozvinula s postupující rekonstrukcí objektu. Jméno jí bylo dáno v upomínku na nejvýznamnějšího majitele domu, pekaře Michala. Prodejní artikl se rozšiřoval postupně jednak s prohlubováním znalostí o místních tradicích, umění a řemesle, ale i v přímé návaznosti na archeologické nálezy během rekonstrukce objektu.

        Pohled do galerie se nám otevírá již při vstupu do mazhauzu přes prosklenou příčku, která nenarušuje historickou architekturu. V čele prodejního prostoru dominuje náznaková restituce pece, jejíž nepatrné zbytky byly při rekonstrukci objeveny. Pec však není funkční, protože barokní přestavby domu zlikvidovaly v tomto místě komín.

 

        Prodejna je vybavena skromným nábytkem, který je rovněž upomínkou na jedno historické období života domu. V baroku totiž, za Josefa II., bylo v Telči ubytováno vojsko, obyčejní vojáci v kasárnách a šarže, s potřebou většího komfortu, v měšťanských domech. Vojsko, které bylo městem živeno a šaceno, fungovalo jako stavební četa. V čp. 61 byl ubytován inženýr von Nowak, stavební inženýr, který byl zřejmě autorem některých stavebních přestaveb této doby. Tehdy se v domě zhotovil nový provizorní krov (v jílové mazanině pod půdovkami se nalezly otisky vojenských bot) a po ubytovaném vojenském inženýrovi zůstala v domě dřevěná vojenská bedýnka. Ta se nám stala inspirací a předlohou pro zařízení galerie.

        Jedním z mnoha dalších nálezů byly střepy skleněného pohárku. Jeho původ byl zařazen do období kolem roku 1570, tedy doby, kdy dům vlastnil pekař Michal. Pohárek byl z foukaného skla, velice jemný, kalich zdobený perlovcem, dutá nožička se zahrnutým dýnkem. Rozhodně pocházel z velmi vyspělé sklářské hutě. Je možné, že zde byl přímý vliv sklářských mistrů, které přivedl do naší země Zachariáš z Hradce.

        Nalezený pohárek se pro nás stal předlohou i inspirací. Tak vznikl první prodejní sortiment – kopie historického foukaného skla, Pohárek pekaře Michala

        Postupně galerie rozšířila svoji nabídku i o repliky skla z dalších historických období, baroka i secese a později i o moderní hutní sklo.

        K tomu se přidala i nabídka secesního a artdekového šperku, nakonec i skleněný šperk moderní, jako například vinuté skleněné perly.

        Mezi archeologickými nálezy bylo rovněž velké množství keramických střepů. To nás vedlo k vytvoření vlastního keramického zboží. Keramické artefakty, hrnečky, pohárky a konvice zdobené buďto ruční malbou s renesančními motivy vytipovanými ze sgrafitové fasády domu nebo nálepy, jež zdobily některé z našich nálezů.

        Tradice betlémových figurek a spolupráce s restaurátory s architektem pak vedla k vytvoření kolekce dřevěných betlémových figurek oblečených, díky hlubokých historických znalostí Arch.Kudrnáče, do dobových místních šatů. Tyto betlémové figurky doplněné kulisou města Telče získaly velkou oblibu a uznání.

        Vstupní část mazhauzu je určena pro výstavy, které pořádá jak galerie tak i o.p.s.Dům u Michala v Telči. Galerie tento prostor využívá pro autorské výstavy soudobých českých umělců.

 

více...

© 2023 by THE NIGHTCLUB. Proudly created with Wix.com

  • w-googleplus
  • Twitter Clean
  • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now